BROTTMÅL

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

På Kaliber advokatbyrå har vi stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och försvarare även gällande ekonomisk brottslighet.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv begära vilken advokat som ska förordnas som offentlig försvarare. Om du inte begär en advokat utser tingsrätten en offentlig försvarare åt dig.

Målsägandebiträde

Som brottsoffer har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv begära vem som ska förordnas som ditt målsägandebiträde. Om du inte begär någon utser tingsrätten ett målsägandebiträde åt dig.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn utses när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot barnet och barnets vårdnadshavare inte kan tillvarata barnets rättigheter.

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss.