FAMILJERÄTT

På Kaliber Advokatbyrå är vi specialiserade på familjerätt

Vi har särskild kompetens och erfarenhet inom ekonomisk familjerätt såväl som ombud som efter förordnande av domstol.

Arv och dödsboförvaltning
Vi är vana att hantera komplicerade dödsbon där det exempelvis finns tillgångar som bolag och fastigheter eller tillgångar utomlands.

Vi åtar oss uppdrag som ombud och som av domstol förordnad boutredningsman och skiftesman, och kan även hjälpa dig med upprättande av testamente och bouppteckningar.

Vårdnad, boende och umgänge
Vi kan hjälpa dig med frågor rörande barn och föräldrar. Vi åtar oss uppdrag som ombud när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet av umgänge. Vi arbetar även med frågor rörande barns underhåll.

Vi har stor erfarenhet av att hantera komplicerade tvister i frågor som rör barn, och kan även hjälpa dig med upprättande av avtal rörande vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Äktenskapsskillnad, sambo och bodelning
Vi är vana att hantera komplicerade bodelningar där det exempelvis finns tillgångar som bolag och fastigheter eller tillgångar utomlands.

Vi åtar oss uppdrag som ombud och som av domstol förordnad bodelningsförrättare, och kan även hjälpa dig med upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal.

Förmynderskapsrätt
Vi arbetar med frågor som rör förvaltarskap och godmanskap. Vi åtar oss uppdrag som rättegångsbiträde och god man enligt föräldrabalken.

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss.