OM KALIBER

Hos oss får du inte en advokat – du får ett helt team. Tillsammans arbetar vi fram den bästa strategin för varje klient. Hela vår verksamhet är utformad efter tanken att vi är bättre och starkare tillsammans. Våra klienter märker skillnaden.

Jenny Eneström
Advokat och delägare

Jenny Eneström är advokat och arbetar med advokatbyråns samtliga rättsområden men är särskilt inriktad på ekonomisk familjerätt och brottmål. Jenny har mångårig erfarenhet av företagsjuridik och redovisningsfrågor. Jenny har också flerårig erfarenhet som bodelningsförrättare och boutredningsman förordnad av domstol.

070-234 12 01
[email protected]

Andréa Wijnbladh
Advokat och delägare

Andréa Wijnbladh är advokat och arbetar med advokatbyråns samtliga rättsområden. Andréa har tidigare arbetat inom bank och på försäkringsbolag.

070-897 08 78
[email protected]

Jens Liif
Advokat och delägare

Jens Liif är advokat och arbetar med advokatbyråns samtliga rättsområden. Han har tidigare arbetat på Kronofogdemyndigheten och har bland annat stor erfarenhet av offentliga auktioner av fastigheter.

070-897 03 33
[email protected]

Caroline Hanser
Biträdande jurist

Caroline Hanser arbetar med advokatbyråns samtliga rättsområden. Caroline arbetar både med egna ärenden och tillsammans med våra advokater.

08-10 75 15
[email protected]

Kerstin Wennersten
Samarbetande advokat

Kerstin Wennersten är advokat och arbetar sedan 30 år huvudsakligen med familjerättsliga frågor och uppdrag som målsägandebiträde.

08-652 88 90
[email protected]

Knut Lewenhaupt
Samarbetande advokat

Knut Lewenhaupt är advokat och arbetar huvudsakligen med uppdrag som konkursförvaltare men har även stor vana av uppdrag som boutredningsman.

0155-28 10 80
[email protected]

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss.