SOCIALRÄTT

På Kaliber Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av alla former av tvångsomhändertaganden.

Om dina barn blir tvångsomhändertagna eller om du själv blir tvångsomhändertagen på grund av missbruk eller psykisk sjukdom har du ofta rätt till ett offentligt biträde. Du kan själv begära vem som ska förordnas som offentligt biträde, det gäller även dig som är ungdom och blivit tvångsomhändertagen.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt Lag om vård av unga (LVU). Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss.